Tempering equipment

Tempering equipment of Lekos combines classical principle of disc tempering machine with use of modern technologies.

Effective heat exchange and homogenous in whole chocolate volume is achieved by mass transition through individual cooling sections and through tempering section in tempering body, along with thorough scrapping of the mass from the discs surfaces and its mixing. Actual chocolate temperature is measured at the output of every section. Water temperature is automatically regulated in individual sections, so that required temperature of chocolate at the output from separate sections is reached and maintained. Lekos tempering machine is ideal for tempering of various chocolate masses with their various physic-chemical attributes. Creation of stable β-V crystals of cocoa butter, homogeneously spread in the mass volume is the result. Tempered mass in this manner is typical for its bright shine on final product, characteristic snap and contraction.

Lekos manufactures tempering machines without built-in decrystalizer. Usual temperature of chocolate at inlet into tempering machine is about 43-45°C. At this temperature, all crystals of cocoa butter are melted. Tempered mass, which is not consumed at the consuming point (moulding line, enrobing machine etc.) is returned back through pipe decrystalizer to the storage tank. Lekos offers decrystalizers separately.

Maximum available performance of Lekos tempering machine is between 150 and 1500 kg per hour.

Tempering equipment
 • Tempering equipment
 • Tempering equipment
 • Tempering equipment
 • Tempering equipment
 • Tempering equipment

Lekos navrhuje a inštaluje tieto zariadenia pre rôzne aplikácie:

 • temperácia čokoládových hmôt na báze kakaového masla alebo ekvivalentov kakaového masla ( CBE tuky )
 • temperácia krémov a náplní
 • bez alebo so zabudovaným stupňom aerácie

Medzi štandardné vybavenie a možnosti patrí okrem iného aj:

 • farebný dotykový panel vo viacerých jazykoch
 • 20 receptov s možnosťou výstupu v csv alebo xls formáte
 • plánovač pracovného týždňa pre nábeh zariadenia, prevádzkový denný režim a nočný režim zariadenia
 • excelentná vizualizácia

Dodatočné vybavenie zariadenia:

 • rozšírená databáza receptov
 • pripojenie zariadenia do centrálnej dátovej siete v závode pre centrálne ukladanie údajov a vzdialenú komunikáciu
 • vzdialená správa a servis zariadenia cez internet