Extrúder

Dvojvalcový extrúder Lekos je navrhovaný na základe konkrétnej receptúry

Zásobná nádrž je vybavená snímaním hladiny hmôt pre automatické dopĺňanie hmôt. Otáčky oboch valcov môžu byť elektronicky synchronizované. Valce a zásobník môžu byť ohrievané ale aj chladené, pre zabezpečenie vhodnej povrchovej teploty pre formovanie širokej škály hmôt. Plynulá zmena rýchlosti a hrúbky formovaného koberca je samozrejmosťou.

Následný egalizačný valec alebo valce zabezpečujú zhutnenie formovaného koberca na páse a dosiahnutie žiadanej výšky výrobku. Aj egalizačný valec môže byť ohrievaný alebo chladený, má vždy vlastný vodný okruh, s teplotou vody nastaviteľnou nezávisle od teploty extrudačných valcov.

Pred vstupom do chladiaceho tunela môže byť inštalovaná formovacia hlava, pre vytvorenie požadovaného tvaru tyčinky.

Extrúder
  • Extrúder
  • Extrúder
  • Extrúder
  • Extrúder