Kontinuálne formovacie linky

Sú vhodné pre výrobu čistých čokoládových neplnených výrobkov a výrobkov s ingredienciami.

Z hľadiska technického prevedenia tieto linky pracujú s formami, ktoré sú fixované k transportnej reťazi a v kontinuálnom režime sú prepravované cez jednotlivé sekcie, v ktorých dochádza k jednotlivým technologickým operáciám.

Štandardný rozsah šírky formy je od 470 mm do 1200 mm a maximálna prevádzková rýchlosť je v rozsahu 12 foriem/min až 65 foriem/min. Modulárny dizajn umožňuje zvýšenie kapacity linky v budúcnosti.

Formy sú fixované a unášané prostredníctvom dvojice pinov pravej a ľavej reťaze a dvoch otvorov vo forme umiestnených diagonálne. Na vertikálnych prechodoch je forma stabilizovaná šnekom, ktorý je hnaný mechanicky od pohonu reťaze linky. Tento systém bez akýchkoľvek dodatočných nosičov foriem je jednoduchý a vysoko účinný. Jednou z jeho výhod je možnosť jednoduchého odpojenia formy od kontinuálnej reťaze čo je potrebné napríklad pre automatické vybratie formy a vloženie novej formy do linky. Dizajn bez nosičov výrazne zvyšuje technickú spoľahlivosť a znižuje prevádzkové náklady.

Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky
 • Kontinuálne formovacie linky

Linka zvyčajne pozostáva z nasledovných hlavných sekcií:

Stanica automatickej identifikácie nevyklepnutých foriem

 • Elektromechanický systém pre identifikáciu nevyklepnutých výrobkov v každej forme
 • Spoľahlivá funkčnosť nezávislá na farbe, čistote foriem a iných možných nepriaznivých prevádzkových podmienkach
 • Signál pre nasledujúce automatické vybratie nevyklepnutej formy a vloženie čistej formy

Stanica automatického vyberania foriem

 • Automatické vyberanie a stohovanie foriem v dvoch režimoch – vyberanie identifikovaných nevyklepnutých foriem alebo vybratie celej sady foriem pri zmene formátu na linke

Stanica automatického vkladania foriem

 • Automatické vkladanie foriem do každej voľnej pozície na dopravníku zo zásobníka foriem

Temperačná sekcia

 • Temperácia foriem na požadovanú teplotu prechodom foriem cez zvyčajne dve nezávisle ovládané temperačné zóny
 • Navrhnutý rezidenčný čas umožňuje pracovať so vzduchom o prevádzkovej teplote, ktorá zabraňuje riziku prehriatia foriem po zastavení linky

Infra ohrev

 • Slúži najmä pre roztopenie prípadných zvyškov čokolády na povrchu foriem pre ich následné zotretie stieracím valcom
 • Regulácia výkonu, automatické vypnutie ohrevov a zmena ich polohy v prípade zastavenia linky
 • Pokovované ohrevné telesá sú garanciou bezpečnosti potravín

Stierací valec

 • Nastaviteľné otáčky valca a jeho automatické vypnutie a pridvihnutie nad formu v prípade zastavenia linky
 • Nerezový valec temperovaný vodou z vlastného vodného okruhu

Nalievačka hmoty

 • Piestová dávkovacia hlava navrhnutá podľa požiadavky pre dávkovanie čistých čokoládových hmôt alebo pre dávkovanie hmôt s ingredienciami
 • Pohyby piestov, pohyby rotačných deliacich valcov a iných mechanických častí poháňané samostatnými servomotormi s možnosťou pohodlného nastavenia parametrov, jednotlivých receptúr a ich ukladania

Vibračná sekcia

 • Pozostáva z niekoľkých vibračných staníc s možnosťou nastaviteľnej excentricity a frekvencie pre každú stanicu samostatne
 • Podľa druhov vibrovaných hmôt sú kombinované horizontálne vibrátory a vertikálne vibrátory
 • Protihlukové krytie s hygienickým dizajnom

Chladiaca sekcia

 • Svojim dizajnom umožňuje nastavenie požadovaného chladiaceho profilu v závislosti od danej receptúry
 • Teplota vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu v každej chladiacej zóne sú nezávisle ovládané a regulované

Vyklepávacia sekcia

 • Štandardne umožňuje vyklepávanie výrobkov priamo na dopravný pás 
 • Jednotlivé vyklepávacie pozície sú nezávisle nastaviteľné pre dosiahnutie účinného vyklepávania výrobkov 

Celý výrobný proces je riadený počítačom. Rozhranie medzi linkou a obsluhou predstavuje niekoľko ovládacích panelov. Štandardom je centrálny 17“ monitor s užívateľsky príjemným pracovným prostredím pre kompletné ovládanie strojov a technológie celej linky, a dodatočné 10“ ovládacie panely pre zvýšenie komfortu obsluhy.

Samozrejmosťou sú:

 •  excelentná vizualizácia,
 •  krátkodobé a dlhodobé ukladanie meraných veličín v jednotlivých uzloch linky,
 •  smenové registre,
 •  identifikácia poruchových stavov,
 •  vzdialený servis cez internet,
 •  a mnoho iného