Krokové formovacie linky

Sú vhodné pre výrobu širokého sortimentu čokoládových formovaných výrobkov, od čistých čokoládových tabuliek a tyčiniek, cez výrobky s ingredienciami, rozmanité druhy plnených výrobkov a kombinácie čokolády a pečiva.

Z hľadiska technického prevedenia tieto linky pracujú s voľným formami, ktoré sú v krokovom režime prepravované cez jednotlivé sekcie, v ktorých dochádza k jednotlivým technologickým operáciám. Ide principiálne o plne automatické okruhové linky. Sú vhodné pre výrobu širokého sortimentu čokoládových formovaných výrobkov, od čistých čokoládových tabuliek a tyčiniek, cez výrobky s ingredienciami, rozmanité druhy plnených výrobkov a kombinácie čokolády a pečiva. Každá sekcia linky je navrhnutá a vyrobená z modulov, čo dovoľuje individuálne pristupovať k potrebám a požiadavkám zákazníka. Navyše je aj v budúcnosti možné linku doplniť o jednotlivé sekcie a moduly, a tým umožniť rozšírenie sortimentu vyrábaných výrobkov alebo zvýšenie výkonu produkcie.

Štandardný rozsah šírky formy je od 275 mm do 1200 mm a maximálna prevádzková rýchlosť je v rozsahu 12 foriem/min až 30 foriem/min. Linka však môže byť prispôsobená aj existujúcej sade alebo sadám foriem zákazníka.

Výrobná linka zvyčajne pozostáva z malého okruhu a veľkého okruhu.  Malý okruh slúži pre výrobu základného sortimentu čistých a ingredientných čokoládových výrobkov. Veľký okruh je určený pre výrobu plnených výrobkov s alebo bez rôznych ingrediencií ako napríklad celých lieskových orechov, višní, drvených ingrediencií alebo pečiva. Projekt môže byť realizovaný aj v dvoch etapách a to neskoršou inštaláciou veľkého okruhu k malému okruhu, čo umožňuje šetriť vstupné počiatočné investície a rozsah dodávky prispôsobiť aktuálnym potrebám zákazníka.

Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky
 • Krokové formovacie linky

Malý okruh pozostáva z nasledovných základných sekcií:

Stanica automatickej identifikácie nevyklepnutých foriem

 • Elektromechanický systém pre identifikáciu nevyklepnutých výrobkov v každej forme
 • Spoľahlivá funkčnosť nezávislá na farbe, čistote foriem a iných možných nepriaznivých prevádzkových podmienkach
 • Signál pre nasledujúce automatické vybratie nevyklepnutej formy a vloženie čistej formy

Stanica automatického vyberania foriem

 • Automatické vyberanie a stohovanie foriem v dvoch režimoch – vyberanie identifikovaných nevyklepnutých foriem alebo vybratie celej sady foriem pri zmene formátu na linke

Stanica automatického vkladania foriem

 • Automatické vkladanie foriem do každej voľnej pozície na dopravníku zo zásobníka foriem

Temperačná sekcia

 • Temperácia foriem na požadovanú teplotu prechodom foriem cez zvyčajne dve nezávisle ovládané temperačné zóny
 • Navrhnutý rezidenčný čas umožňuje pracovať so vzduchom o prevádzkovej teplote, ktorá zabraňuje riziku prehriatia foriem po zastavení linky
 • Štandardne je vyhotovená s priestorom pre pohodlný prechod obsluhy do vnútorného priestoru linky

Infra ohrev

 • Slúži najmä pre roztopenie prípadných zvyškov čokolády alebo krému na povrchu foriem pre ich následné zotretie stieracím valcom
 • Regulácia výkonu, automatické vypnutie ohrevov a zmena ich polohy v prípade zastavenia linky
 • Pokovované ohrevné telesá sú garanciou bezpečnosti potravín

Stierací valec

 • Nastaviteľné otáčky valca a jeho automatické vypnutie a pridvihnutie nad formu v prípade zastavenia linky
 • Nerezový valec temperovaný vodou z vlastného vodného okruhu

Nalievačka hmoty

 • Piestová dávkovacia hlava navrhnutá podľa požiadavky pre dávkovanie čistých čokoládových hmôt alebo pre dávkovanie hmôt s ingredienciami
 • Pohyby piestov, pohyby rotačných deliacich valcov a iných mechanických častí poháňané samostatnými servomotormi s možnosťou pohodlného nastavenia parametrov, jednotlivých receptúr a ich ukladania

Vibračná sekcia

 • Pozostáva z niekoľkých vibračných staníc s možnosťou nastaviteľnej excentricity a frekvencie pre každú stanicu samostatne
 • Podľa druhov vibrovaných hmôt sú kombinované horizontálne vibrátory a vertikálne vibrátory
 • Protihlukové krytie s hygienickým dizajnom

Chladiaca sekcia

 • Svojim dizajnom umožňuje nastavenie požadovaného chladiaceho profilu v závislosti od danej receptúry
 • Teplota vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu v každej chladiacej zóne sú nezávisle ovládané a regulované

Twister

 • Počet twistovacích pozícií a nastaviteľný uhol zabezpečujú požadované uvoľnenie výrobkov v alveolách foriem pred vyklepávaním

Vyklepávacia sekcia

 • Štandardne umožňuje vyklepávanie výrobkov buď priamo na dopravný pás alebo na podložky
 • Jednotlivé vyklepávacie pozície sú nezávisle nastaviteľné pre dosiahnutie účinného vyklepávania výrobkov rôznych geometrických tvarov a rozmerov
 • Možnosť vyklepávania aj do protiforiem alebo priamo do blistrov

Veľký okruh ďalej obsahuje:

Vytáčacia stanica tvorby škrupín

 • Kombinácia vysoko-otáčkových vytáčacích hláv poháňaných servopohonmi pre efektívne vytvorenie čokoládových škrupín
 • Prebytočná hmota je v štandardnom vyhotovení zachytávaná do odoberateľných zberných vaní a automaticky odčerpávaná
 • Účinné dvojité stieranie foriem po šlajdrovaní

Chladiaci tunel škrupín

 • Samostatná chladiaca sekcia horizontálneho dizajnu,
 • Vybavený dvoma obracačmi foriem, možnosť voľby „U“ alebo „V“ tvaru škrupiny

Chladiaca sekcia škrupín

 • Nezávisle ovládaná a regulovaná sekcia chladenia škrupín vertikálneho dizajnu

Nalievačka krému

 • Piestová dávkovacia hlava vhodná pre nalievanie krémov založených na vodnej a tukovej báze, bez ingrediencií alebo s ingredienciami
 • Pohyby piestov, pohyby rotačných deliacich valcov a iných mechanických častí poháňané samostatnými servomotormi s možnosťou pohodlného nastavenia parametrov jednotlivých receptúr a ich ukladania

Vibračná sekcia

 • Pozostáva z niekoľkých vibračných staníc s možnosťou nastaviteľnej excentricity a frekvencie pre každú stanicu samostatne
 • Podľa druhov vibrovaných hmôt sú kombinované horizontálne vibrátory a vertikálne vibrátory
 • Protihlukové krytie s hygienickým dizajnom

Chladiaca sekcia krému

 • Chladenie krému na požadovanú teplotu prechodom foriem cez zvyčajne dve nezávisle ovládané chladiace zóny
 • Štandardne je vyhotovená s priestorom pre pohodlný prechod obsluhy do vnútorného priestoru linky

Zaviečkovacia sekcia

 • Predohrev pomocou infra žiaričov
 • Klasická piestova nalievacia hlava vybavená servopohonmi
 • Vibračná sekcia
 • Stieracia stanica so stieraním v dvoch krokoch a zberaním zotretej hmoty do zbernej vane
 • Vibračná sekcia

Ďalšie možné doplnkové vybavenie pre formovacie linky:

Váhy

 • Automatická kontrola hmotnosti naliatej čokolády, škrupín, krému alebo hotového výrobku
 • Pravidelná kontrola po nastavenom časovom intervale alebo kontrola každej formy / obmedzené výkonom linky /

Stanica vyberania formy pre váženie mimo linky

 • Slúži pre bezpečné vybratie vždy len jednej formy z dopravníka linky, na základe pokynu obsluhy

Dávkovač celých lieskových orechov

 • Jednoduchý a vysoko efektívny systém pre dávkovanie celých lieskových orechov do požadovaných miest v alveolách foriem

Dávkovač višní

 • Jednoduchý a vysoko efektívny systém pre dávkovanie celistvých višní z liehu do požadovaných miest v alveolách foriem

Dávkovač drvených ingrediencií, crispy, krokantu

 • Dávkovacie zariadenia navrhnuté pre dávkovanie určitého objemu ingrediencií do požadovaných miest v alveolách foriem
 • Dizajn je špecifický podľa druhu ingrediencií: drtené orechy, krokant, krispy, zmesi drtených ingrediencií

Vkladač keksov

 • Niekoľko variácií dizajnu pre vkladanie keksov podľa ich tvaru a rozmeru zvyčajne do čokolády alebo do krému

Zatláčacie zariadenie

 • Zariadenie s vymeniteľnou hlavou a nastaviteľnou výškou pre zatláčanie celých lieskových orechov, višní alebo keksov

Systém dávkovania ingrediencií a zmiešavania s hmotou

 • Vhodný pre dávkovanie jedného alebo viacerých druhov ingrediencií súčasne a ich dopravu do zmiešavacieho šneku
 • Kontinuálne zmiešavanie s čokoládovou hmotou alebo krémom
 • Kŕmenie zmesi do nalievačky

Vkladač podložiek

 • Dávkovanie podložky na formu pre vyklepávanie výrobkov na podložky

Systém rámikov a dávkovania blistrov

 • Systém vkladania a dopravy blistrov pre automatické vyklepávanie výrobkov priamo do blistrov

Celý výrobný proces je riadený počítačom. Rozhranie medzi linkou a obsluhou predstavuje niekoľko ovládacích panelov. Štandardom je centrálny 17“ monitor s užívateľsky príjemným pracovným prostredím pre kompletné ovládanie strojov a technológie celej linky, a dodatočné 10“ ovládacie panely pre zvýšenie komfortu obsluhy.

Samozrejmosťou sú:

 • excelentná vizualizácia,
 • krátkodobé a dlhodobé ukladanie meraných veličín v jednotlivých uzloch linky,
 • smenové registre,
 • identifikácia poruchových stavov,
 • vzdialený servis cez internet,
 • a mnoho iného