Miešačka

Pre zabezpečenie flexibility použitia je miešačka Lekos vyhotovená s robustnými miešacími ramenami, stieraním a s možnosťou ohrevu ale aj chladenia v duplikátorovom plášti stroja.

Základné funkčné charakteristiky:

  • automatické dávkovanie navoleného množstva sirupu do miešačky
  • dávkovanie suchých ingrediencií obsluhou
  • vyklápanie dávky na kŕmiaci pás do valcového extrúdera
Miešačka
  • Miešačka
  • Miešačka
  • Miešačka
  • Miešačka
  • Miešačka