Modernizácia formovacích liniek

Investovať do nákupu novej formovacej linky alebo modernizovať kľúčové časti na existujúcej linke? Je to veľmi častá otázka a správne rozhodnutie závisí od prípadu k prípadu.

Lekos pri každej takejto požiadavke zákazníka berie do úvahy technický stav linky, aktuálne hygienické požiadavky, bezpečnosť obsluhy, bezpečnosť potraviny a prípadné požiadavky na výrobný sortiment alebo zvýšenie výkonu výroby. Na základe konkrétnej situácie Lekos realizuje rôzne projekty od čiastočných úprav určitých sekcií linky, cez kompletné výmeny sekcií podľa potreby až po celkovú modernizáciu a prestavbu liniek.

 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek
 • Modernizácia formovacích liniek

Medzi najčastejšie projekty modernizácie formovacích liniek patrí:

Stanica automatickej identifikácie nevyklepnutých foriem a automatickej výmeny foriem 

 • Zvyčajne chýba na linkách, ktoré sú niekoľko desiatok rokov staré. Každý projekt je špecifický dostupným priestorom na linke pre inštaláciu týchto staníc. Často je potrebné upraviť existujúci dopravník alebo nový priestor vytvoriť. Tieto práce a úpravy bývajú súčasťou modernizácie. Následne inštalované stanice prinášajú najmä enormné zvýšenie bezpečnosti obsluhy, skrátenie času výmeny sád foriem v okruhu linky a v neposlednom rade zvýšenie kvality výroby. Každá nesprávne vyklepnutá forma je automaticky vybratá z dopravníka a do prázdnej pozície je vložená čistá forma.

Temperačná sekcia

 • Temperácia foriem na starých linkách zvyčajne využíva horúcu vodu pre ohrev, nezabezpečuje rovnomerné prúdenie vzduchu v temperačnom tuneli alebo v skrini a v neposlednom rade nespĺňa hygienické štandardy súčasnej doby. Nová temperačná sekcia je zvyčajne rozdelená na dve nezávislé zóny, z ktorých každá je vybavená samostatným elektro ohrevom, ventilátormi a filtráciou vzduchu. Výhodou elektro ohrevu je najmä výrazne kratší reakčný čas v porovnaní s horúcou vodou a efektívnejšia a presnejšia regulácia teploty vzduchu. Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných pre potravinársky priemysel, je kladený dôraz na prístupnosť obsluhy pre čistenie a pre údržbu. Tepelnoizolačné kryty sú typické jedinečným hygienickým dizajnom.

Nalievačka hmôt 

 • Je jednou z kľúčových častí linky. Súčasné trendy si vyžadujú neustálu inováciu a vývoj nových výrobkov. Z pohľadu nalievania to znamená nové vzory foriem, nové čokoládové hmoty, krémy alebo zmesi s ingredienciami. Staré nalievačky sú zvyčajne poháňané mechanicky od pohonu linky, s obmedzeným a najmä zdĺhavým nastavovaním zdvihu piestov. Počet piestov a ich priemer často krát nevyhovujú potrebám pre nalievanie nových výrobkov. Lekos navrhuje a inštaluje širokú škálu nalievačiek čistých čokoládových hmôt, hmôt s ingredienciami alebo rôznych krémov, karamelu a želé. Tieto buď nahrádzajú existujúce nalievačky alebo ich dopĺňajú na linkách. Nové zariadenia sú vybavené výkonnými servopohonmi piestov a rotačných deliacich valcov, ktoré umožňujú presné nastavenie parametrov pohybov jednotlivých piestov a valcov. Samostatný riadiaci systém a ovládanie cez panel s dotykovou obrazovkou následne umožňujú ukladanie parametrov do receptov a ich rýchlu voľbu na paneli. 

Vibračná sekcia 

 • Predstavuje jeden z hlavných zdrojov hluku na výrobných linkách. Staré vibračné sekcie sú zvyčajne vybavené krytovaním, ktoré je svojimi drevenými časťami alebo otvorenými protihlukovými materiálmi nehygienické. Vo výrobnom programe spoločnosti Lekos je inštalácia nového nerezového rámu s hygienickými protihlukovými krytmi, ktoré sú vyrobené na mieru a nahrádzajú staré kryty. V prípade, ak je potrebné nahradiť aj samotné vibračné stanice, Lekos dodáva celé nové vibračné sekcie s možnosťou nezávislého ovládania a nastavovania jednotlivých vibračných staníc.

Stanica tvorby škrupín

 • Po technologickej stránke je jednou z kľúčových častí formovacej linky. Lekos k jej modernizácii pristupuje inštaláciou novej stanice, ktorá svojím technickým vybavením predstavuje vysoko výkonný nástroj vhodný pre šlajdrovanie širokej škály hmôt. Pozostáva z niekoľkých šlajdrovacích hláv so samostatne nastaviteľným excentrickým, vysoko-frekvenčným pohybom, ktorých nastavenia sú uložené pre každú receptúru samostatne. 

Chladiaca sekcia 

 • Sekcia pre chladenie škrupín, náplní a finálna chladiaca sekcia sú modernizované najmä z dôvodu prechodu na ekologické chladiace zmesi podľa súčasných štandardov, zlepšenia regulácie teploty vzduchu a rozloženia vzduchu v priereze, ale aj z dôvodu dosiahnutia súčasných požiadaviek pre hygienu a sanitáciu. Nová chladiaca sekcia je zvyčajne rozdelená na dve až štyri nezávislé zóny, podľa toho o ktorú sekciu sa jedná. Každá z nich je vybavená samostatným chladičom, ventilátormi a filtráciou vzduchu. Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných pre potravinársky priemysel, je kladený dôraz na prístupnosť obsluhy pre čistenie a pre údržbu. Tepelnoizolačné kryty sú typické jedinečným hygienickým dizajnom.

Zaviečkovacia sekcia 

 • Býva predmetom modernizácie od výstupu z chladiacej sekcie náplní až po vstup do finálnej chladiacej sekcie. Zariadenie je vždy navrhnuté na mieru a štandardne pozostáva z infra-ohrevu foriem, piestovej nalievacej hlavy, vibračnej sekcie, stierania foriem a znovu vibračnej sekcie. Nové zariadenia znamenajú výrazný posun vpred nie len v oblasti technológie a kvality výrobku, ale aj hygieny, spoľahlivosti, bezpečnosti obsluhy a technickej spoľahlivosti.

Vyklepávacia sekcia 

 • Po modernizácii predstavuje univerzálne riešenie, ktoré je vhodné pre vyklepávanie tabuliek, tyčiniek, pralín na podložky, priamo na pás, do protiforiem alebo priamo do blistrov. Univerzálne riešenie zabezpečuje účinné twistovanie foriem a účinné vyklepávanie, ktoré je zároveň šetrné voči výrobkom. Zmena medzi jednotlivými možnosťami vyklepávania je rýchla a jednoduchá. V prípade požiadavky Lekos dodáva aj vyklepávacie stanice vhodné aj pre vyklepávanie tzv.3D výrobkov, ako napríklad morské plody alebo duté či plnené figúrky, pri súčasnom zabezpečení šetrnej manipulácie s nimi.