Rezacia stanica

Rezacia stanica Lekos slúži vo všeobecnosti pre rezanie rôznych cereálnych hmôt, orechových a ovocných hmôt, rôznych karamelov, nugátov, francúzskeho nugátu, vtáčieho mlieka a iných na výrobky požadovaných rozmerov.

Rezacia stanica Lekos môže byť inštalovaná ako kompletná stanica, ktorá pozostáva zo stanice pozdĺžneho rezania koberca hmoty do definovaného počtu línií určitej šírky, plynulého rozraďovania línií a priečneho sekania na výrobky žiadanej dĺžky.

Stanica pozdĺžneho rezania je založená na princípe kotúčových nožov s automatickým odvádzaním odrezkov na priečny pás a ich vynášaním do zbernej nádoby. Jednoduchá výmena formátu je základom pre flexibilitu stroja a komfort prevádzky. Línie sú plynule rozraďované na definovanú šírku a dopravované na pás pod priečnou sekačkou. Sekačka je poháňaná servopohonom s komfortnou a plynulou zmeny dĺžky rezu a rozostupu radov finálnych výrobkov.

Lekos takéto kompletné stanice inštaluje ako súčasť svojich kontinuálnych výrobných liniek pre rôzne druhy tyčiniek, alebo aj ako nové stanice pre existujúce staré tyčinkové linky.

Lekos však stanicu vyvinul aj pre diskontinuálne rezanie vtáčieho mlieka, ktorá zvyšuje efektivitu výroby vtáčieho mlieka voči ručnej výrobe. Obsluha ukladá plát vtáčieho mlieka na vstupný centrovací dopravník pred rezačkou. Celý proces rezania, separácie reworku, rozraďovania výrobkov a ich návadzanie do máčacieho stroja prebieha automaticky.

Lekos dodáva aj samotné priečne sekačky.

Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica
  • Rezacia stanica