Dekryštalizátor

Lekos navrhuje a vyrába samostatné dekryštalizátory, ktoré sú umiestnené na vratnom potrubí čokoládovej hmoty do zásobníka. 

Dekryštalizátor pozostáva zo sústavy pozdĺžnych oceľových trubiek umiestnených v oceľovom valci. Čokoládová hmota je na vstupe distribuovaná do týchto pozdĺžnych trubiek. Vo valci cirkuluje teplá voda o teplote zvyčajne 52-55°C. Temperovaná hmota, ktorá je vracaná späť do zásobníka je prechodom cez dekryštalizátor ohrievaná na teplotu 43-45°C, čím je roztopených 100% kryštálov kakaového masla a hmota tak môže opäť prejsť procesom temperácie.

Pre tento účel sú dostupné dekryštalizátory s maximálnym pracovným výkonom od 150 do 5 000 kg za hodinu.

Lekos dodáva dekryštalizátory pripravené pre pripojenie teplej vody zákazníka alebo vybavené vlastným vodným okruhom s ohrevom vody a s automatickou reguláciou nastavenej teploty vody v okruhu.

Dekryštalizátor
  • Dekryštalizátor
  • Dekryštalizátor