• 19
  94

  ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI LEKOS A PRVÝ PROJEKT
   

  František Ledl založil
  spoločnosť Lekos s.r.o. Trebišov
   

  Rozsiahle hospodárstvo pre skladovanie čokolády a polevy a zariadenia pre temperáciu čokolády predstavujú prvé stroje vyrobené pod značkou Lekos.

 • 19
  95

  LEKOS V PRENAJATÝCH
  PRIESTOROCH

  Dávkovač višní pre dávkovanie višní do foriem na čokoládovej formovacej linke.

 • 19
  96

  Predvárač cukor-sirupového roztoku s výkonom 6 ton za hodinu s automatickým navažovaním a dávkovaním surovín a s distribúciou roztoku pre niekoľko výrobných liniek, riadený počítačom.

 • ROZVOJ FIRMY

  Lekos sa sťahuje do vlastných priestorov s výrobnou plochou 600 m2 v meste Trebišov a neskôr rozširuje výrobnú kapacitu o druhý závod s plochou 600 m2 vo Vojčiciach.

 • 19
  97

  Prvá kompletná výrobná linka pre výrobu cereálnych tyčiniek vrátane kuchyne.

 • Prvá kompletná máčacia linka Lekos.

 • 19
  99

  Postupné rekonštrukcie čokoládových formovacích liniek a nové stanice pre existujúce formovacie linky.

 • 20
  03

  Prvá kompletná formovacia linka z dielne spoločnosti Lekos pre výrobu čokoládových tabuliek a tyčiniek s maximálnou kapacitou 700 kg za hodinu.

 • 20
  06

  CENTRALIZÁCIA VÝROBY A ĎALŠÍ ROZVOJ FIRMY

  Lekos centralizuje výrobu v novom závode s výrobnou plochou 3 000 m2 v meste Sečovce.

 • Prvá kompletná čokoládová formovacia linka určená pre výrobu čistých čokoládových tabuliek, plnených tabuliek, tyčiniek a pralín, vrátane morských plodov.

 • 20
  09

  Lekos v priebehu 14 mesiacov vyrába a uvádza do prevádzky tri formovacie linky s celkovou výrobnou kapacitou 8,5 ton za hodinu. Linky sú určené pre výrobu širokej škály čokoládových tyčiniek, tabuliek a pralín.

 • 20
  10

  Investície do laboratória v podobe vlastnej tyčinkovej linky s kompletnou máčacou časťou a prídavnými zariadeniami pre rozšírenie a skvalitnenie našich služieb zákazníkom.

 • 20
  11

  Rozšírenie výrobnej plochy o novú výrobnú halu na celkových súčasných 4 000 m2 plochy.

 • od
  20
  06

  Rozsiahle investície do moderných vertikálnych a horizontálnych obrábacích centier.

 • od
  20
  10

  LEKOS POSILŇUJE SVOJU POZÍCIU U TRADIČNÝCH ZÁKAZNÍKOV A VSTUPUJE NA NOVÉ TRHY

  Rozsiahle projekty nových vysoko-kapacitných formovacích liniek, určených pre výrobu rôznych plnených a neplnených čokoládových formovaných výrobkov, a aj pre niektoré veľmi špecifické výrobky. Takéto projekty boli realizované pre rôznych zákazníkov najmä v Európe, ale aj pre medzinárodné spoločnosti a ich fabriky v mnohých krajinách, vrátane Pakistanu, Turecka a Egypta.

 • od
  20
  12

  Veľké projekty nových tyčinkových liniek určených pre výrobu cereálnych tyčiniek, ovsených tyčiniek, proteínových alebo energetických tyčiniek pre športovcov, ale taktiež francúzsky nugát a iné hmoty. Mnohé projekty boli realizované ako projekty „na kľúč“. Ich súčasťou boli kuchyne, výrobná linka tyčiniek, máčacia linka a baliaca časť, vrátane návrhu receptúr a zavedenia technológie na linke.

 • od
  20
  16

  Lekos sa stáva globálnym dodávateľom špecifického dávkovacieho zariadenia pre významnú medzinárodnú spoločnosť a počas roka 2017 inštaluje tieto dávkovače v čokoládových fabrikách v mnohých Európskych krajinách a v Číne.

 • Vývoj a následne prvé inštalácie nového máčacieho stroja so zmeneným princípom určeným pre jednoduchý a rýchly „change-over“ na výrobných linkách.

 • 20
  17

  ROZSIAHLE INVESTÍCIE SPOLOČNOSTI S PRESPEKTÍVOU ĎALŠIEHO RASTU A ROZVOJA FIRMY A ZLEPŠENIA SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZÁKAZNÍKOM

  Lekos otvára novú administratívnu budovu s priestormi pre kontinuálne sa rozrastajúci tím technikov, PLC špecialistov, obchodné oddelenie a ostatné profesie. Nová budova má dostatočné priestory pre budúci rast spoločnosti a tímu.

 • 20
  18

  Lekos realizuje veľký projekt svojho vlastného nového výskumno-vývojového závodu v Sečovciach, ktorý je vybavený novou testovacou a výrobnou tyčinkovou linkou Lekos. Výrobná linka a nový závod budú slúžiť pre prezentáciu nových zariadení Lekos pre zákazníkov, testovanie a vývoj zariadení a nových cukrovinkárskych výrobkov. Závod je navrhnutý podľa pravidiel a požiadaviek na výrobný závod cukroviniek a disponuje voľnou plochou pre doplnenie o čokoládovú formovaciu linku Lekos v budúcnosti.

 • 20
  19

  LEKOS OSLAVUJE 25 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

story-map
mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

 • Kollárova 455
 • 078 01 Sečovce
 • Slovenská republika