Spoločnosť Lekos využíva tradičné princípy výroby formovaných čokoládových výrobkov, vďaka čomu sú jej riešenia univerzálne pre výrobu širokej škály formovaného tovaru.

Toto je len niekoľko príkladov základných výrobkov, ktoré môže klient na linke vyrábať:

Čokoládová formovacia linka

Čistý čokoládový výrobok

Čokoládová formovacia linka

Čokoládový výrobok s ingredienciami

Čokoládová formovacia linka

Plnený výrobok

Čokoládová formovacia linka

Výrobok s dvoma vrstvami náplne

Čokoládová formovacia linka

Výrobok s náplňou a ingredienciami

Čokoládová formovacia linka

Pralina s lieskovým orechom

Čokoládová formovacia linka

Pralina s višňou

Čokoládová formovacia linka

Výrobok s náplňou a keksom

Čokoládová formovacia linka

Morské plody

Pri návrhu sú zohľadnené potreby a požiadavky individuálnych zákazníkov, ako napríklad sortiment výrobkov, požadovaný výkon, dostupný priestor pre inštaláciu, možnosť rozšírenia linky alebo doplnenia o nové výrobky v budúcnosti, a podobne. Flexibilita spoločnosti umožňuje navrhnúť a vyrobiť linku na mieru aj pre existujúce sady foriem zákazníka.

V ponuke sú formovacie linky dvoch základných typov:

Krokové formovacie linky

  • vhodné pre celé portfólio výrobkov, od čistej čokolády, cez plnené výrobky až po morské plody.

Kontinuálne formovacie linky

  • určené pre výrobu len čistých a ingredientných tabuliek a tyčiniek
mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

  • Kollárova 455
  • 078 01 Sečovce
  • Slovenská republika