Temperačná sekcia

Správna teplota foriem pred nalievaním čokolády, či už ide o výrobu čistých alebo plnených formovaných výrobkov patrí medzi dôležité predpoklady pre výrobu kvalitného formovaného tovaru. 

Temperačné sekcie od spoločnosti Lekos sú vertikálneho dizajnu v prípade návrhu nových liniek. Pozostávajú z niekoľkých samostatne nastaviteľných a regulovaných zón. Jednotlivé temperačné zóny môžu byť navzájom oddelené pasážou pre prechod obsluhy a mechanizmov, ako napríklad paletový vozík, do vnútorného priestoru linky. Navrhovaný celkový čas pobytu foriem v temperačnej sekcii je dostatočne dlhý aby bolo možné pracovať s prevádzkovou teplotou vzduchu blízkou požadovanej teplote foriem. V kombinácii s ovládaním funkcie a výkonu ohrevov a ventilátorov je takto zabránené riziku prehriatia foriem v prípade zastavenia linky. Tento dizajn, navyše doplnený o samostatnú stanicu s infra-ohrevmi za výstupom z temperačnej sekcie umožňuje dosiahnuť požadovanú teplotu foriem s vysokou presnosťou.

Pri projektoch, kedy je modernizovaná existujúca linka, dizajn temperačných sekcií je prispôsobený konkrétnej situácii, v princípe môžu byť tieto sekcie vertikálne ale aj horizontálne.

Zariadenie je vyhotovené z materiálov plne vyhovujúcich použitiu v potravinárskom priemysle. Nerezový rám je vybavený bezpečnostnými tepelno-izolačnými krytmi. Vyhotovenie krytov je jedinečné svojim hygienickým dizajnom.

Lekos prispôsobuje a inštaluje temperačné skrine alebo tunely aj pre existujúce linky rôznych výrobcov, rozmerov foriem a výkonov.

Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia
  • Temperačná sekcia