Temperačná sekcia

Správna teplota foriem pred nalievaním čokolády, či už ide o výrobu čistých alebo plnených formovaných výrobkov patrí medzi dôležité predpoklady pre výrobu kvalitného formovaného tovaru.

Lekos ponúka:

  • Vertikálne temperačné skrine, pri ktorých jednotlivé temperačné zóny môžu byť oddelené koridorom, ktorý slúži obsluhe a mechanizmom prejsť pohodlne do vnútorného priestoru linky.
  • Horizontálne temperačné tunely
  • Navrhovaný celkový čas pobytu foriem v temperačnej sekcii je dostatočne dlhý aby bolo možné pracovať s prevádzkovou teplotou vzduchu blízkou požadovanej teplote foriem.
  • Dodatočná stanica infra-ohrevov za výstupom z temperačnej sekcie pomáha dosiahnuť rovnomernú teplotu povrchu foriem a roztopiť prípadné zvyšky čokolády, ktoré sú následne zotreté stieracím valcom z povrchu formy.
  • Dizajn konštrukcie a dverí zvyčajne umožňuje prístup do ktorejkoľvek časti temperačnej sekcie.

Lekos prispôsobuje a inštaluje temperačné skrine alebo tunely aj pre existujúce linky rôznych výrobcov, rozmerov foriem a výkonov.

mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

  • Kollárova 455
  • 078 01 Sečovce
  • Slovenská republika