Stanica tvorby škrupín

Stanica tvorby škrupín Lekos je konštruovaná s vysokou mierou profesionality a svojím princípom funkcie a výkonom zabezpečuje vytvorenie kvalitnej čokoládovej škrupiny čo sa týka jej tvaru a hmotnosti. 

Pozostáva z určitého počtu nezávisle ovládaných, vysoko-frekvenčných vytáčacích hláv, ktorých celkový počet závisí na požadovanom výkone zariadenia. Každá hlava pre dvojicu alebo trojicu foriem je samostatne zapínateľná, má nezávisle nastaviteľnú excentricitu a rýchlosť pohybu. Čokoláda je zberaná do zberných vaní so šnekom, vodným ohrevným plášťom a výstupom do transportného čerpadla pre vracanie prebytočnej hmoty späť do systému zákazníka. Dolný a horný stierací valec čistia povrch formy po šlajdrovaní a po otočení formy do pôvodnej polohy.

Každý funkčný celok je poháňaný vlastnými pohonmi, samotné vytáčacie hlavy sú poháňané servopohonmi.

Profesionálne navrhnutý hardvér a softvér sú zárukou vytvorenie užívateľsky príjemného pracovného prostredia, s možnosťou tvorby a výberu receptov a jednotlivých prevádzkových režimov stroja.

Zariadenie je vyhotovené z materiálov plne vyhovujúcich použitiu v potravinárskom priemysle. Nerezový rám zariadenia je vybavený bezpečnostnými a tepelno-izolačnými otváracími krytmi. Je kladený dôraz na prístup, bezpečnosť a pohodlie potrebné pre čistenie a údržbu stroja.

Lekos prispôsobuje a inštaluje takéto stanice aj pre existujúce linky rôznych výrobcov, rozmerov foriem a výkonov.

Stanica tvorby škrupín
  • Stanica tvorby škrupín
  • Stanica tvorby škrupín
  • Stanica tvorby škrupín
  • Stanica tvorby škrupín
  • Stanica tvorby škrupín
  • Stanica tvorby škrupín