Piestová nalievačka

Lekos ponúka vo svojom výrobnom programe nalievačky pre dávkovanie širokého spektra hmôt. Sú vhodné pre nalievanie čokoládových hmôt, kŕemov na tukovej báze, krémov na vodnej báze, vrátane rôznych želé, karamelov a reworku.

V princípe ide o klasické piestové nalievacie hlavy poháňané vysokovýkonnými servomotormi, pre dosiahnutie vysokej technickej presnosti jednotlivých pohybov. Jedným z hlavných dôvodov univerzálnosti technického riešenia pre široké spektrum hmôt je vybavenie piestov špeciálnymi tesniacimi krúžkami, ktoré účinne zabraňujú tečeniu hmoty okolo piestov, zadrhávaniu piestov a eliminujú potrebu mazania piestov pri určitých receptúrach.

V ponuke sú nalievačky pre bodové nalievanie a nalievačky pre pásové nalievanie, statické a kontinuálne nalievačky. Pohyb nalievacej hlavy, ak je potrebný, je realizovaný použitím samostatného pohonu. V takomto prípade je jednoduchou voľbou na ovládacom paneli možné meniť režim nálevu medzi bodovým a pásovým ako aj jeho parametre.

Piestová nalievačka
  • Piestová nalievačka
  • Piestová nalievačka
  • Piestová nalievačka
  • Piestová nalievačka
  • Piestová nalievačka
  • Piestová nalievačka

Každé zariadenie je navrhnuté pre individuálne výrobné portfólio daného zákazníka, avšak v každom prípade je zabezpečená univerzálnosť nalievačky, teda jej vhodnosť pre nalievanie nových formátov v budúcnosti. Podľa dizajnu je zmena nalievaného formátu realizovaná jednoduchou výmenou dávkovacej platne. Ak si to aplikácia vyžaduje, zariadenie môže byť navrhnuté pre jednoduchú výmenu celej nalievacej hlavy. V takom prípade, dve navzájom výmenné nalievacie hlavy, každá s iným priemerom a počtom piestov, prinášajú možnosť jednoduchého prechodu napríklad medzi nalievaním kvapiek čistej čokolády a nalievaním čokoládových tabuliek s ingredienciami.

Čistenie všetkých funkčných častí je podľa charakteru samotného čistenia možné vykonať viacerými spôsobmi. Vysoký stupeň automatizácie dáva možnosť navoliť premývací režim samotnej nalievacej hlavy, ktorá navyše môže byť výsuvná vedľa dopravníka linky. Vďaka inteligentnej konštrukcii nie je ani kompletná demontáž funkčných častí a ich umývanie zdĺhavé. V ponuke sú aj mobilné nalievačky pripojiteľné cez konektory.

Profesionálne navrhnutý hardvér a softvér sú zárukou vytvorenie užívateľsky príjemného pracovného prostredia, s možnosťou tvorby a výberu receptov a jednotlivých prevádzkových režimov stroja.

Zariadenie je vyhotovené z materiálov plne vyhovujúcich použitiu v potravinárskom priemysle.

Lekos prispôsobuje a inštaluje takéto nalievačky aj pre existujúce linky rôznych výrobcov, rozmerov foriem a výkonov.