Stanica výmeny foriem

Úlohou tohto systému je identifikácia nevyklepnutých výrobkov vo formách, ktoré sú vracané z vyklepávacej stanice späť do procesu a automatická výmena foriem na formovacej linke. 

Identifikátor v podobe elektro-mechanického systému spoľahlivo identifikuje celé nevyklepnuté výrobky alebo ich časti v alveolách foriem nezávisle na čistote foriem, farebnej škále foriem a iných prípadných nepriaznivých stavoch. Takéto formy sú následne automaticky odobraté z linky a stohované v zásobníku prístupného obsluhe. Do každej prázdnej pozície dopravníka linky je následne vložená čistá forma. Takto je zabránené, aby bola v opätovnom procese formovania naliata čerstvá hmota na nevyklepnutý výrobok. 

Prínos tohoto systému je nasledovný:

  • Zvýšenie kvality výrobkov
  • Zníženie množstva reworku a odpadu
  • Zvýšenie účinnosti výroby
  • Skrátenie času výmeny sady foriem na linke
  • Zvýšenie bezpečnosti obsluhy


Na základe týchto dôvodov je takýto systém štandardom nových formovacích liniek Lekos ako aj stále častejšou požiadavkou od zákazníkov pre doplnenie do existujúcich liniek. Lekos prispôsobuje a inštaluje takéto funkčné celky aj pre existujúce linky rôznych rozmerov foriem a výkonov.

Stanica výmeny foriem
  • Stanica výmeny foriem
  • Stanica výmeny foriem
  • Stanica výmeny foriem
  • Stanica výmeny foriem
  • Stanica výmeny foriem