Vyvinúť, otestovať a overiť nové nápady si vyžaduje čas a peniaze. Pre výrobcov cukroviniek nie je jednoduché nájsť priestor na testovanie nových receptúr na ich vyťažených výrobných linkách. Pre začiatočníkov v biznise je to takmer nemožné.

S nami zákazníci nepotrebujú vyvíjať a testovať nové nápady na ich výrobných linkách nemusia investovať do nových zariadení pre začatie novej výroby predtým, než si overia úspech nového výrobku na trhu.

V januári 2018 sme uviedli do prevádzky naše nové testovacie centrum navrhnuté podľa HCCP požiadaviek, s celkovou plochou 2 400 m2. V prevej fáze je k dispozícii celkom nová tyčinková linka s máčacou časťou, balením a kontrolou kvality výrobkov.

Testovacie centrum
KĽÚČOVÉ SLUŽBY TESTOVACIEHO CENTRA LEKOS
+ VÝVOJ RECEPTÚR
+ SKÚŚKY
+ VZORKY PRE MARKETING
+ VÝROBKY PRE PREDAJ
+ NASTAVENIE PROCESU
+ ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV ZÁKAZNÍKA A LEKOSU
+ STROJE A VÝROBA POD JEDNOU STRECHOU
VÝHODY PRE KLIENTOV
+ AGILITA
+ SKÚŚKY + SÚČASNÁ IMPLEMENTÁCIA POZNATKOV
+ ZNÍŽENIE FINANČNÉHO RIZIKA
+ RÝCHLOSŤ UVEDENIA NOVÝCH VÝROBKOV A MALÝCH OBJEMOV NA TRH
+ VYTVORENIE PEVNÝCH ZÁKLADOV
+ ZAŠKOLENIE PERSONÁLU ZÁKAZNÍKA PRED INŠTALÁCIOU NOVÉHO ZARIADENIA
+ KONTINUÁLNE VYLEPŠOVANIE NOVÝCH STROJOV LEKOS
Testovacie centrum
Testovacie centrum
mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

  • Kollárova 455
  • 078 01 Sečovce
  • Slovenská republika