Záruka kvality

Mechanici, technici a technológovia s dlhoročnými skúsenosťami z cukrovinkárskeho závodu v rámci bývalého Potravinárskeho Kombinátu Trebišov prichádzali do spoločnosti od jej vzniku v roku 1994.

Títo ľudia dodnes tvoria základ spoločnosti a svoje cenné poznatky a skúsenosti odovzdávajú novým a mladým pracovníkom, ktorí každoročne rozširujú naše rady.

Záruka kvality

Celý proces od projektovej prípravy, cez fyzickú realizáciu a testovanie prebieha pod jednou strechou.

V oblasti zvárania spolupracujeme s Výskumným Ústavom Zváračským, ktorý spolu s našimi pracovníkmi zodpovednými za výrobu neustále zvyšuje kvalitatívnu, estetickú a hygienickú stránku našich strojov.

Podľa potrieb spolupracujeme na projektoch aj s Technickou Univerzitou v Bratislave a Technickou Univerzitou v Košiciach.

Záruka kvality

Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001.

Pri konštrukcii strojov sa okrem iného opierame aj o princípy EHEDG.

mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

  • Kollárova 455
  • 078 01 Sečovce
  • Slovenská republika