Chladiaca sekcia

Lekos vyrába chladiace sekcie pre chladenie škrupín, chladenie náplní, chladenie viečka a finálneho výrobku. 

Dizajnovo sú vyhotovené ako chladiace tunely, alebo chladiace skrine. Podľa určenia a výkonu príslušnej sekcie, každý tunel alebo skriňa pozostáva z niekoľkých chladiacich zón. Vlastné filtre vzduchu, tepelný výmenník a ventilátory zabezpečujú filtráciu vzduchu, chladenie a cirkuláciu vzduchu v každej chladiacej zóne nezávisle. Teplota vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore foriem s tovarom sú nastaviteľné. Vzduchovody a deflektory usmerňujú prúdenie vzduchu a optimalizujú jeho rýchlosť v celom priereze zón s formami.

Kapacita každej sekcie vyplýva z jej určenia, podľa toho či slúži pre chladenie škrupín, krémov alebo viečka a finálneho tovaru. Dostatočný čas pobytu foriem v jednotlivých chladiacich zónach a nezávisle nastaviteľná teplota a rýchlosť prúdenia vzduchu umožňujú nastavenie vhodného chladiaceho profilu pre každý konkrétny výrobok.

Zariadenie je vyhotovené z materiálov plne vyhovujúcich použitiu v potravinárskom priemysle. Nerezový rám je vybavený bezpečnostnými tepelno-izolačnými krytmi. Vyhotovenie krytov je jedinečné svojim hygienickým dizajnom.

Lekos prispôsobuje a inštaluje takéto stanice aj pre existujúce linky rôznych výrobcov, rozmerov foriem a výkonov.

Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia
  • Chladiaca sekcia