Vyklepávacia sekcia

Vyklepávacia sekcia Lekos je kombináciou účinného twistovania vychladených foriem s tovarom a následného vysoko efektívneho vyklepávania tovaru v jednom z viacerých možných režimov. 

Štandardný dizajn zariadenia umožňuje vyklepávanie tabuliek, tyčiniek, pralín a nízkeho tovaru na podložky alebo na polyuretánový dopravný pás. Prechod medzi týmito režimami môže byť manuálny, alebo automatický. Samotné vyklepávanie je realizované obvykle kombináciou vysokofrekvenčných pneumatických vibračných piestov a klasických pneumatických kladív.

Lekos dodáva tieto zariadenia spolu s prídavnými zariadeniami ako komplexné celky aj pre vyklepávanie tzv. 3D výrobkov / morské plody a pod. / na pás, alebo klasických formovaných výrobkov do protiforiem a do blistrov.

Zariadenie je vyhotovené z materiálov plne vyhovujúcich použitiu v potravinárskom priemysle. Nerezový rám je vybavený bezpečnostnými zvukovo-izolačnými krytmi. Vyhotovenie krytov je jedinečné svojím hygienickým dizajnom.

Lekos prispôsobuje a inštaluje celé vyklepávacie sekcie aj pre existujúce linky rôznych výrobcov, rozmerov foriem a výkonov.

Vyklepávacia sekcia
  • Vyklepávacia sekcia
  • Vyklepávacia sekcia
  • Vyklepávacia sekcia
  • Vyklepávacia sekcia
  • Vyklepávacia sekcia
  • Vyklepávacia sekcia