Chladiaci tunel

Typickou črtou všetkých tunelov Lekos je použitie kvalitných konštrukčných, tepelno-izolačných, tesniacich materiálov a vyhotovenie celého zariadenia. Kvalitná nerezová oceľ je zváraná kontinuálne vysokokvalifikovanými zváračmi.

Najčastejšie sú chladiace tunely Lekos vybavené polyuretánovým dopravným pásom s vodiacimi klinmi alebo systémom automatického vyrovnávania pásu v prípade potreby ostrých nosov. Ostré nosy sú dostupné od priemeru 7 mm, čo zaručuje bezproblémový prechod výrobkov na vstup alebo výstup z pásu tunela. Vždy minimálne jeden nos tunela je horizontálne nastaviteľný cez prevodovku, aby bolo možné nastaviť optimálnu medzeru medzi nosom tunela a iným zariadením.

Podľa dĺžky je chladiaci tunel rozdelený do jednej alebo viacerých chladiacich zón, každá s vlastným spôsobom chladenia a nezávislou reguláciou technologicky dôležitých parametrov. Každá chladiaca zóna je vybavená vlastnou nerezovou skriňou, s filtráciou, chladením a ventilátormi pre filtráciou, dosiahnutie požadovanej teploty a cirkuláciu vzduchu. Tunel môže byť vybavený aj jednotkou pre sušenie vzduchu a zabezpečenie požadovanej relatívnej vlhkosti vzduchu v jednotlivých zónach.

Chladiaca zóna je vybavená tepelno-izolačnými krytmi, vyrobenými kombináciou izolačného materiálu, nerezových plechov a tesnenia s hygienickým profilom a povrchom, s vysoko kvalitným spôsobom vyhotovenia a spracovania. Pre tunel s pásom šírky do 1300 mm sú tieto kryty v tvare U, otvárateľné z oboch strán. Pre tunel s pásom šírky nad 1300 mm sú vyhotovené ako krídla. V každom prípade sú vybavené plynovými vzperami s potravinársky nezávadným olejom.

Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel
 • Chladiaci tunel

Lekos navrhuje a inštaluje chladiace tunely

Najčastejšie Lekos dodáva chladiace tunely pre aplikácie:

 • chladenie rôznych hmôt / nugáty, karamely, cereálne zmesi, a pod. / po ich formovaní na dopravný pás
 • chladenie širokého sortimentu máčaných výrobkov / máčané tyčinky, ovocie, keksy, a pod. /, kde chladiaci tunel je obvykle posledným zariadením pred výstupom hotových výrobkov z výrobnej linky do baliacej časti, a kde je dôležité vytvoriť vhodné podmienky a nastaviť vhodný chladiaci profil
 • chladenie pečivárenských výrobkov od výstupu z dopravnej dráhy za pecou až po vstup výrobkov do máčacej alebo priamo baliacej časti
 • chladenie kvapiek polevy alebo pravej čokolády u kvapkových liniek  za kvapkovými nalievačkami
 • chladenie dutých čokoládových formovaných výrobkov u semi-automatickej prevádzky

Dostupné spôsoby chladenia:

 • konvekčné chladenie vzduchom nad pásom s výrobkami
 • horné chladenie výrobkov radiáciou – padaním chladného vzduchu na pás s výrobkami
 • spodné chladenie vzduchom pod pásom
 • spodné chladenie pod pásom pomocou chladiacej kvapaliny, ktorá prúdi v nerezových chladiacich registroch pod pásom