V Lekose môžete nájsť chladiaci tunel vysokej kvality perfektný pre takmer každú aplikáciu v cukrovinkárstve a pekárstve. Väčšina chladiacich tunelov sú vybavené polyuretánovými pásmi a sú určené pre chladenie rôznych výrobkov na pečivárenských linkách, tyčinkových linkách, máčacích linkách alebo kvapkových linkách.
V akomkoľvek prípade, kľúčové vlastnosti tunelov Lekos sú:

 • Nerezové vyhotovenie
 • Dostatočný čas pobytu v tunely, ktorý je vždy starostlivo vypočítaný a ďalej overený skúsenosťami a využitím nášho testovacieho centra
 • Jeden alebo kombinácia viacerých z nasledovných typov chladenia – horné konvekčné chladenie, horné radiačné chladenie, spodné chladenie vzduchom alebo chladiacim stolom
 • Celá dĺžka chladiacej zóny je rozdelená do niekoľkých chladiacich sekcií, každá z nich má vlastnú chladiacu skriňu s oddelenými spôsobmi ovládania a nastavovania pre zabezpečenie vhodnej manipulácie s výrobkom v každej aplikácii
Máčacia linka

Ďalšie kľúčové vlastnosti sú:

Máčacia linka
 • Prístupnosť a čistiteľnosť
 • Valce, škrabáky, plechy, zberné tácky a ďalšie komponenty sú ľahko vyberateľné pre čistenie
 • Nosy dopravníka vhodné pre prechod malých výrobkov, presná nastaviteľnosť ich polohy
 • Hygienické prevedenie dverí a krytov
Máčacia linka

Chladiace tunely s iným než polyuretánovými pásmi sú tiež v ponuke, napríklad tunely s modulárnymi pásmi pre chladenie foriem s čokoládou pri výrobe dutých figúriek.

Štandardná šírka pásu je medzi 450 a 1500 mm. Ponúkame aj tunely prispôsobené na mieru, ktoré vieme prispôsobiť aj pre existujúce linky.

Máčacia linka
mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

 • Kollárova 455
 • 078 01 Sečovce
 • Slovenská republika