Formovacia časť

Dvojvalcové formovacie zariadenie Lekos bolo postupne vyvíjané za posledných 20 rokov na základe skúseností z predošlých projektov. Štandardné črty dvojvalcového formovacieho zariadenia sú:

 • Vlastný chladiaci a ohrevný systém, teplota valcov nastaviteľná obvykle medzi +5 a +60°C
 • Chladenie až do -12°C na valcoch pre nugáty
 • Škrabáky oboch valcov sú ľahko odoberateľné a vymeniteľné, dizajn škrabákov a ich materiál sa môže odlišovať na základe charakteru formovanej hmoty
 • Mazanie valcov
 • Odoberateľná nádržka pre jednoduchšie čistenie
 • Kontrola hladiny hmoty atď....
forming section

Nasledujúci egalizačný valec je poháňaný servom, má svoj vlastný systém ohrevu a chladenia, škrabák a mazanie. Hlavné črty sú:

 • Vlastný chladiaci a ohrevný systém, teplota valca nastaviteľná obvykle medzi +5 a +60°C
 • Škrabák valca je ľahko odoberateľný
 • Mazanie valca
 • Robustná konštrukcia
 • Presne nastaviteľná štrbina
 • Rovnomerná kompresia naprieč celým prierezom koberca

K dispozícii sú rôzne zostavenia formovacích a egalizačných staníc, posypávanie orieškami alebo krispy, tvarovacie a narezávacie valce. Skutočnosť, že vieme niektoré z týchto staníc vyhotoviť ako mobilné a ich pozíciu je možné rôzne meniť vo formovacej časti linky znamená, že vieme dodať zákazníkovi vysoko flexibilnú linku. Nasledujúce sú rôzne opcie:

mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

 • Kollárova 455
 • 078 01 Sečovce
 • Slovenská republika