Pozdĺžne rezanie, rozraďovanie a gilotína

Pozdĺžne rezanie, rozraďovanie a gilotína

Či už klasické musli receptúry, alebo rôzne typy ťažkých a lepivých hmôt, napríklad karamel, vtáčie mlieko, proteín a nugáty, s týmito hmotami pracovali rezacie stanice Lekos úspešne v mnohých projektoch. Rezacia stanica Lekos aktuálne ponúka nasledovné:

 • Servom poháňané kotúčové nože so systémom automatického mazania
 • Rezanie proti otočnému valcu, synchronizované
 • Oškrabávanie nožov a navádzanie narezaných pásov
 • Kontinuálne oddeľovanie odrezkov a ich transport do zbernej nádoby
 • Rozraďovací stôl v prevedení pre jeho ľahké odoberanie
 • Prístupnosť a čistiteľnosť
 • Ľahké zmeny sortimentu
 • Servom poháňaná gilotína s jej vlastným krátkym vstupným a výstupným pásovým dopravníkom
 • Ostré nosy pre prechod krátkych tyčiniek, kociek
 • Kapacita do 90 sekov/min
 • Rezanie proti otočnému valcu, synchronizované
 • Prístup pre čistenie
mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

 • Kollárova 455
 • 078 01 Sečovce
 • Slovenská republika