Prietočný chladič

Kdekoľvek, kde technológia vyžaduje znížiť teploty hmôt – polevy, náplne alebo krémy – pred tým ako sú tieto hmoty spracované na výrobnej linke, tam je ideálnym riešením prietočný chladič.

Prietočný chladič

Lekos navrhuje a dodáva prietočné chladiče, ktoré sú svojou konštrukciou principiálne zhodné s diskovou temperkou, avšak sú bez výstupnej ohrevnej sekcie. Aktuálna teplota hmoty je meraná na výstupe z každej sekcie. Teplota vody je v jednotlivých sekciách automaticky regulovaná tak, aby sa dosiahla a zabezpečila požadovaná teplota hmoty na výstupe z jednotlivých sekcií.

Prietočný chladič je k dispozícii s kapacitou v rozmedzí od 150 do 2500 kg/hod. Môže byť vybavený aj zabudovaným aeračným stupňom.

Prietočný chladič
mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

  • Kollárova 455
  • 078 01 Sečovce
  • Slovenská republika