Prietočný chladič

Kdekoľvek, kde technológia vyžaduje znížiť teploty hmôt – polevy, náplne alebo krémy – pred tým ako sú tieto hmoty spracované na výrobnej linke, tam je ideálnym riešením prietočný chladič. 

Lekos navrhuje a dodáva prietočné chladiče, ktoré sú svojou konštrukciou principiálne zhodné s diskovou temperkou, avšak sú bez výstupnej ohrevnej sekcie. Prietočný chladič je zvyčajne nainštalovaný tak, aby kontinuálne schladzoval hmotu, prečerpávanú zo zásobníkov do miest odberu / napríklad nalievačka kvapiek polevy, stanica poťahovania krému na vafľovej linke a iné /. Hmota je čerpadlom čerpaná cez niekoľko chladiacich sekcií. Každá sekcia je vybavená samostatným vodným okruhom s nastaviteľnou požadovanou teplotou hmoty na výstupe z nej. Za stáleho miešania a stierania takto dochádza k tepelnej výmene a hmota je kontinuálne schladená homogénne v celom jej objeme na požadovanú výstupnú teplotu s vysokou presnosťou. 

Zariadenie je dostupné s navrhnutým maximálnym výkonom od 150 do 2500 kg za hodinu. Môže byť vybavené aj stupňom aerácie.

Prietočný chladič
  • Prietočný chladič
  • Prietočný chladič
  • Prietočný chladič

Medzi štandardné vybavenie a možnosti patrí okrem iného aj:

  • farebný dotykový panel vo viacerých jazykoch
  • 20 receptov s možnosťou výstupu v csv alebo xls formáte
  • plánovač pracovného týždňa pre nábeh zariadenia, prevádzkový denný režim a nočný režim zariadenia
  • excelentná vizualizácia

Dodatočná výbava ďalej obsahuje:

  • rozšírená databáza receptov
  • pripojenie zariadenia do centrálnej dátovej siete v závode pre centrálne ukladanie údajov a vzdialenú komunikáciu
  • vzdialená správa a servis zariadenia cez internet