Temperačné zariadenie

Temperačné zariadenie Lekos je klasická disková temperka prepracovaná na základe výsledkov a skúseností z dizajnu, testovania a implementácií rôznych inštalácií za posledné dve desaťročia.

Tempering equipment

Efektívna tepelná výmena homogénna v objeme čokoládovej hmoty je dosiahnutá prechodom hmoty cez jednotlivé chladiace sekcie a cez temperačnú sekciu v temperačnom telese, pri súčasnom dôkladnom stieraní hmoty na stenách diskov a miešaní. Aktuálna teplota čokolády je meraná na výstupe z každej sekcie. Teplota vody je v jednotlivých sekciách automaticky regulovaná tak, aby sa dosiahla a zabezpečila požadovaná teplota čokolády na výstupe z jednotlivých sekcií.

Temperovacie zariadenie Lekos je ideálnym nástrojom pre temperovanie rôznych čokoládových hmôt s ich rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Výsledkom je vytvorenie stabilných β-V kryštálov kakaového masla homogénne rozložených v objeme hmoty. Takto vytemperovaná hmota je typická najmä svojim vysokým leskom, charakteristickým lomom a kontrakciou.

Tempering equipment
Lekos vyrába temperovacie zariadenia bez zabudovaného dekryštalizačného stupňa. Lekos ponúka dekryštalizátory samostatne.

Lekos ponúka temperačné zariadenia kapacity medzi 150 a 2000 kg/hod.

mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

  • Kollárova 455
  • 078 01 Sečovce
  • Slovenská republika